Boek Ontwikkelingsplan Epen

Het dorpsontwikkelingsplan Epen: een gericht plan voor het verbeteren van het leefklimaat in Epen. Voor inwoners, bedrijven en vele bezoekers die er komen. Alle belangrijke thema’s en speerpunten die tot ontwikkeling leiden worden in dit boek uitgelicht. Het historische gevoel en de natuurlijke kleuren en elementen begeleiden de lezer door dit prachtige boek en wijst de lezer de weg naar de toekomst van Epen.

In opdracht van: Mockus